TRƯỜNG MẪU GIÁO DÂN LẬP HOÀNG ANH XIN KÍNH CHÀO
Thứ tư, 9/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 464

Bé thi tìm hiểu nha răng lần 1

Hội thi nha 2020 - Vì một hàm răng mạnh khỏe

Hội thi Nha năm học 2017-2018 giúp các bé hiểu được những kiến thức bổ ích nhằm bảo vệ hàm răng chắc khỏe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88