TRƯỜNG MẪU GIÁO DÂN LẬP HOÀNG ANH XIN KÍNH CHÀO
Chủ nhật, 23/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 1121

Cơ cấu tổ chức trường Hoàng Anh

NĂM HỌC 2020-2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Thị Ngọc  HT
 2  Đoàn Thị Mỹ Trang  PHTCSND
 3  Nguyễn Thị Thu Huyền  PHTCM
 4  Lê Thùy Thúy Hạnh  Mầm 1
 5  Phạm Thị Kim Hương  Mầm 1
 6  Nguyễn Anh Thư  Mầm 2
 7  Chu Ngọc Ánh  Mầm 2
 8  Trần Thái Hằng  Mầm 3
 9  Phạm Thị Nguyệt  Mầm 3
 10  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  Mầm 4
 11  Nguyễn Thị Hồng Tươi  Mầm 4
 12  Vũ Thị Tươi  Chồi 1
 13  Nguyễn Thị Bích Ngọc  Chồi 1
 14  Trần Thị Thùy Ly  Chồi 2
 15  Lê Thị Thùy Thúy Nga  Chồi 2
 16 Nguyễn Thị Thanh  Chồi 3 
 17 Nguyễn Thị Hạnh Dung  Chồi 3 
 18 Nguyễn Thùy Trâm  Chồi 4 
 19 Nguyễn Thị Linh  Chồi 4 
 20 Vũ Ngọc Khánh Du  Lá 1 
 21 Phạm Thúy Kiều  Lá 1 
 22 Trần Thị Thu Thủy  Lá 2 
 23 Nguyễn Thị Lụa  Lá 2 
 24 Ngô Thị Minh Trang  Lá 3 
 25 Nguyễn Thị Huyền Thanh  Lá 3 
 26  Vũ Thị Vân Lá 4 
 27 Nguyễn Thị Ánh Soi  Lá 4 
 28 Trương Thị Huyền Diệu  NVYT 
 29 Bùi Minh Quyên Di  Kế Toán
 30 Nguyễn Thị Thùy Dương  Cấp Dưỡng 
 31  Trương Thị Hoàng Yến  Cấp Dưỡng 
 32  Nguyễn Thị Huyền  Cấp Dưỡng 
 33  Dương Thị Sơn Vân  Cấp Dưỡng 
 34  Đinh Thị Thảo Quyên  Cấp Dưỡng 
 35  Lê Trần Hồng Ân  Nhân Viên
 36  Phạm Thị Hồng  Nhân Viên
 37  Hoàng Thị Yến Nhi  Nhân Viên
 38  Trần Thị Hồng Nhung  Nhân Viên
 39  Nguyễn Thị Hà Uyên  Nhân Viên
 40  Nguyễn Thị Ngọc Huyền  Nhân Viên
 41  Nguyễn Thị Hồng Như  Nhân Viên
 42  Phạm Thị Ánh Vân  Nhân Viên
 43  Ngô Thị Chí Linh  Nhân Viên
 44  Ngô Thị Hoài Thương  Nhân Viên
 45  Trương Thị Ngọc Ánh  Nhân Viên
46  Nguyễn Bạch Kim Ngân  Nhân Viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88